Hop til indhold
Forside til "Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler

Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler

Rapporten er udarbejdet af Epinion og beskriver karakteristika ved skoler, som i enten høj eller lav grad har implementeret folkeskolereformen, og ved skoler, som i enten høj eller lav grad har løftet eleverne fagligt til den bedste femtedel, og som har elever med høj trivsel.

Rapportens resultater kan ikke tolkes som årsagssammenhænge. Det kan altså ikke afgøres, om de nævnte karakteristika medfører, at skolerne præsterer godt. Analyserne beskriver udelukkende karakteristika ved højt- og lavt præsterende skoler på de undersøgte områder.

Rapporten "Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler" (pdf)

Bilag 1 og 2 til "Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler" (pdf)

Sidst opdateret: 23. februar 2021