Hop til indhold
Forside til publikationen "Veje til flere hænder - Task force om socialog sundhedsmedarbejdere"

Veje til flere hænder - Task force om social- og sundhedsmedarbejdere

Social- og sundhedsmedarbejdere hjælper hver dag tusindvis af borgere og patienter med pleje, støtte, medicin, personlig pleje og praktisk hjælp. De kommende år er det afgørende, at der kommer flere hænder på social,- ældre- og sundhedsområdet, blandt andet fordi der vil komme flere ældre, ligesom at udviklingen i det nære sundhedsvæsen stiller stadig større krav til kvalitet og behandling af borgere i eget hjem.

Task forcen om social- og sundhedsmedarbejdere består af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet samt KL og Danske Regioner, der drøfter rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere.

Task forcen har nu færdiggjort sit arbejde og har foruden en lang række analyser af social- og sundhedsmedarbejdere peget på en række anbefalinger, der skal sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet.

Hent rapporten "Veje til flere hænder - Task force om social og sundhedsmedarbejdere" (pdf)

Sidst opdateret: 14. september 2022