Hop til indhold
Forside til publikationen "Undersøgelse af kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR)"

Undersøgelse af kommunernes pædagogiskpsykologiske rådgivning (PPR)

Deloitte, Professionshøjskolen UCN og Professionshøjskolen Absalon har gennemført en undersøgelse af kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) for Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet.

Denne undersøgelse giver en bred indsigt i den nuværende situation for kommunernes PPR og præsenterer 8 pejlemærker for god praksis og forudsætninger for implementering af lettere behandlingstilbud.

Formålet er, at PPR’s potentiale til at observere og reagere på børn og unge i psykisk mistrivsel eller tegn herpå udnyttes bedre ved at styrke PPR’s mulighed for at tilbyde lettere behandling.

Rapporten "Undersøgelse af kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR)" Deloitte/2. juni 2020 (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020