Hop til indhold
Forside til "Hovedrapport: Omkostningsanalyse af uddannelsesområdet 2019"

Hovedrapport: Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet 2019

Analysen er gennemført i perioden juni til december 2019 og er en omkostningsanalyse af gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre (VUC’er) som led i det igangværende eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet. Analysen er gennemført i fire dele af af Struense & Co. i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og Finansministeriet (FM).

Hovedrapport: Omkostningsanalyse af uddannelsesområdet 2019 (pdf)

Bilag 1 Analyserapport om gymnasier (pdf)

Bilag 2 Analyserapport om VUC'er (pdf)

Bilag 3 Analyserapport om tekniske skoler (pdf)

Bilag 4 Analyserapport om handelsskoler (pdf)

Bilag 5 Analyserapport om kombinationsskoler (pdf)

Bilag 6 Analyserapport om AMU-centre (pdf)

Bilag 7 Analyserapport om landbrugsskoler (pdf)

Bilag 8 Analyserapport om SOSU-skoler (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020