Hop til indhold
Forside til Eftersyn af institutionsudvikling på undervisningsområdet

Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet

Analyse er udarbejdet af Implement Consulting Group i samarbejde med Damvad Analytics, Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet, der som led i eftersynet af institutionsudviklingen på undervisningsområdet, har foretaget en kortlægning af institutionsudviklingen på ungdomsuddannelsesområdet, herunder centrale drivers bag denne udvikling.

Analysen peger overordnet på, at institutionslandskabet har udviklet sig markant over de seneste to årtier. Mens nogle institutioner har oplevet elevfremgang, har andre institutioner oplevet tilbagegang. Institutionerne har i varierende grad taget initiativ til nye former for institutionssamarbejder og fusioner med andre uddannelsesinstitutioner – fusioner, som i nogle tilfælde har resulteret i store institutioner, der spænder over mange afdelinger og dækker store geografiske områder.

Analysen "Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet" (pdf)

Appendiks til hovedrapporten (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020