Hop til indhold
Forside til publikationen "Evaluering af socialt taxameter"

Evaluering af socialt taxameter

Evalueringen er udført af Børne- og Undervisningsministeriet i 2020. Formålet med denne evaluering er at belyse, hvilken betydning socialt taxameter har haft for skoler og elever på erhvervsuddannelserne og det gymnasiale område siden indførelsen i 2015 og frem til 2018.

Evalueringen af socialt taxameter finder overordnet tre delkonklusioner:

  1. En stor del af de institutioner, der modtager socialt taxameter, også modtager udkantstilskud
  2. Institutioner, der har modtaget socialt taxameter, ikke har reduceret frafaldet mere end andre skoler
  3. Institutioner, som modtager socialt taxameter, i gennemsnit bruger flere midler på undervisningens gennemførelse pr. årselev end de institutioner, som ikke modtager socialt taxameter.

Rapporten "Evaluering af socialt taxameter" (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020