Hop til indhold
Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning Vejledning til ledelse på privat- og friskoler og den kommunale forvaltning - Vejledning til ledelse på privat- og friskoler og den kommunale forvaltning

Vejlednings- og inspirationsmateriale om det gode samarbejde mellem kommuner og privat- og friskoler

Denne vejledning er tænkt som et opslagsværk, der giver indblik i eksisterende lovgivning, ansvar og forpligtelser i forhold til samarbejdet mellem privat- og friskoler og kommunale forvaltninger på en række områder, særligt i forhold til samarbejdet om sårbare børn og unge.

Børne- og Undervisningsministeriet, KL og de frie grundskolers foreninger (Danmarks Private Skoler, Friskolerne og Foreningen af Kristne Friskoler) ønsket, at der udarbejdes en vejledning om de gældende regler for samarbejdet. Vejledningen skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem privat- og friskoler og kommunal forvaltning gennem øget kendskab til krav og lovgivning.

Læs vejledningsmaterialet ”Vejledning til ledelse på privat- og friskoler og den kommunale forvaltning” (2. udgave) (pdf).

Inspirationsmateriale

Dette inspirationskatalog er henvendt til både den politiske og daglige ledelse på privat- og friskoler og de kommunale forvaltninger. Kataloget består af en række artikler, der hver især belyser eksempler på forskellige typer af gode samarbejder mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning.

Kataloget vil skabe grobund for at udvikle gode, konstruktive samarbejder til gavn for børn og unge på alle grundskoler i kommunerne.

Læs inspirationsmaterialet ” Det gode samarbejde mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning – Inspiration til samarbejdet” (pdf).

Sidst opdateret: 26. august 2021