Hop til indhold
Slutevaluering i projekt Faglig-Pædagogisk Ledelse (FPL), afsluttende rapport omhandlende virkninger af Inerva, Aarhus, 2019.

Ny viden om Faglig Pædagogisk Ledelse som grundlag for at ledelse og lærere udvikler en fælles viden om undervisningen

Evalueringsrapporten beskriver både virkningerne af projekt om Faglig-Pædagogisk Ledelse (FPL) på baggrund af konkrete data om undervisningen og giver anbefalinger til fremtidig implementering og udbredelse af konceptet med formål om at øge samarbejdet på gymnasier og hf-institutioner om undervisning og udvikling af kerneopgaven.

Læs om:

  • Ledere som relevante faglige og didaktiske sparringspartner for lærerne
  • Aktionsplan som grundlag for observation 
  • Aktionsplanernes fokus på eksperimenter og udvikling af undervisningspraksis
  • Etablering af nyt fælles sprog om didaktik og udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Rapporten "Slutevaluering i projekt Faglig-Pædagogisk Ledelse (FPL), afsluttende rapport omhandlende virkninger" (pdf).

Bilag: Faglig Pædagogisk Ledelse – didaktisk refleksion som grundlag for MUS og GRUS (pdf).

Sidst opdateret: 6. februar 2020