Hop til indhold
Forside - didaktisk refleksion som grundlag for MUS og GRUS

Ny viden om didaktisk refleksion som grundlag for MUS og GRUS

Rapporten beskriver et rammesættende koncept for gennemførelse af MUS og GRUS i gymnasiale uddannelser med fokus på den didaktiske dialog mellem leder og lærere om undervisningen.

Rapporten rummer også 10 lederes erfaringer med anvendelse af konceptet i et udviklingsperspektiv.

Læs om:

  • Faglig pædagogisk ledelse som grundpille i skoleudvikling
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Didaktisk vokabular som element i MUS og GRUS
  • Feedbackdesign til MUS og GRUS 
  • Skolelederes erfaringer med begge design.

Rapporten "Faglig Pædagogisk Ledelse - didaktisk refleksion som grundlag for MUS og GRUS" (pdf).

Teknisk bilag "Slutevaluering i projekt Faglig-Pædagogisk Ledelse (FPL), afsluttende rapport omhandlende virkninger" (pdf).

Sidst opdateret: 6. februar 2020