Hop til indhold

Faglighed i gymnasiet - Matematik

I denne rapport præsenterer Syddansk Universitet og den af ministeriet nedsatte ekspertgruppe resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling inden for faget matematik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1948-2018. Dette er delrapport 2, som består af et resume og undersøgelsen. 

Baggrunden for undersøgelsen er Børne- og Undervisningsministeriets ønske om at få solid viden om udviklingen og niveauet i elevernes realiserede faglighed samt at etablere et grundlag for at følge elevernes realiserede faglighed på de gymnasiale uddannelser fremover.

Delrapport 2 - Matematik (pdf)

Sidst opdateret: 24. april 2020