Hop til indhold
Forside til rapporten "Den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen" udarbejdet af VIVE

Den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen

Denne rapport udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) undersøger kommunernes styring af folkeskolen fire år inde i folkeskolereformen.

Formålet er at undersøge udviklingen i kommunernes styring af folkeskolen og konsekvenserne heraf med særlig vægt på kommuner og skolers erfaringer med målstyring herunder de nationale mål og kvalitetsrapporter.

Følgeforskningen bygger primært på systematisk dataindsamling fra elever, lærere, pædagoger, skoleledere, forældre og skolebestyrelsesformænd på udvalgte skoler samt forvaltning og udvalgsformænd i alle kommuner. Der er indsamlet data årligt siden 2014.

Du kan læse mere om undersøgelsen i rapporten.

Hent publikationen (pdf)

Sidst opdateret: 21. juli 2021