Hop til indhold

Evaluering af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser i projekt ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen”

I 2015 afsatte satspuljepartierne 35,6 mio. kr. til at forbedre det faglige niveau i dansk og matematik hos udsatte børn og børn med svag socioøkonomisk baggrund i satspuljeprojektet "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen". Som en del af projektet indgår et forsøgsprogram, hvor to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser afprøves. Denne publikation er en evaluering af de skolerettede og skoleunderstøttende indsatser i projektet.

Praksisrettet resumé (pdf)

Evaluering af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser i projekt ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen” (pdf)

Sidst opdateret: 24. september 2019