Undersøgelse af censorordningen for frie grundskoler

Den 7. november 2017 indgik regeringen, S, DF, RV og SF en aftale om styrket tilsyn med de frie grundskoler. Et af punkterne i aftalen er en undersøgelse af censorordningen på de frie grundskoler. I denne rapport præsenteres resultaterne af undersøgelsen af de frie grundskolers organisering af censur ved de mundtlige prøver i sommeren 2018.

Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Undervisningsministeriet i perioden juni-august 2018.

Rapport: Undersøgelse af censorordningen for frie grundskoler

Sidst opdateret: 10. januar 2020