Hop til indhold
Forside Virtuelle laboratorier

Forundersøgelse og vidensnotat om anvendelsen af interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen

Forundersøgelse som et led i regeringens nationale naturfagsstrategi, der skal afdække brugen af virtuelle laboratoriesimulationer på danske skoler. Undersøgelsen afdækker, hvilke initiativer der kan være med til at øge brugen af virtuelle laboratorier i grundskolens udskoling og på ungdomsuddannelserne.

I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet et vidensnotat med et overblik over de vigtigste forskningsresultater.

Forundersøgelse til indsats vedrørende understøttelse af elevers adgang til virtuelle laboratorier (pdf)

Vidensnotat om brugen af interaktive virtuelle laboratoriesimuleringer for at forbedre læring og interesse inden for naturvidenskab (pdf)

  Sidst opdateret: 10. januar 2020