Hop til indhold
publikation forsidelogo

Digitalt understøttet Faglighed og Almendannelse - Rapport angående DUFA-projektet

I regi af gymnasiereformen har DUFA-projektet (2017-2018) ved Jesper Tække (AU) og Michael Paulsen (SDU) afdækket, hvordan it og digitale læringsressourcer kan understøtte faglighed, kundskaber og almendannelse, samt hvordan det kan evalueres i hvilket omfang, eleverne opnår ønskede kompetencer gennem digitalisering.

Læs publikationen (pdf)

Undervisningseksemplerne i rapportens appendiks ledsages af videoer, hvor elever og undervisere fra Silkeborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle reflekterer over den konkrete it-understøttelse:

Programmering af læringsspil - et innovativt forløb i matematik og fysik

Rapportskrivning i kemi eller biologi

Klassens afleveringer som fælles ressource i padlets, matematik

Digital Literacy: Informationssøgning, kildekritik og digital formidling, engelsk

Sociale medier (WeChat) i sprogundervisning, kinesisk

Innovativt projektarbejde: Formidle romantikken som netavis, dansk

Procesvejledning ved skriftlige afleveringer, samfundsfag

Politiske valg på de sociale medier - Hvem har den politiske magt på de sociale medier? Samfundsfag

Digital visuel tidslinje, historie

Design af kolonihavehus, Design og arkitektur

 
Sidst opdateret: 10. januar 2020