Hop til indhold
publikation forsidelogo

Mere samarbejde og videndeling kan styrke brugen af e-læring i voksen- og efteruddannelser

Som led i implementering af Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har Styrelsen for It og Læring i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet fået udarbejdet tre analyser, der afdækker brugen af, erfaringer med og efterspørgsel efter it, digitale teknologier og digitale undervisningsforløb på voksen- og efteruddannelser (VEU).

Analyse af muligheder og barrierer for e-læringsforløb (pdf)

Analyse af virksomheders og arbejds-styrkens brug af digitale tilbud i voksen-, efter- og videreuddannelse (pdf)

Digitalisering af VEU (første delrapport) (EVA.dk) (pdf)

Sidst opdateret: 30. juli 2021