Hop til indhold

Specialpædagogisk støtte virker

Undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at unge med ordblindhed og psykiske vanskeligheder, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS), klarer sig ganske godt.

Rapporten Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne – En registeranalyse* (pdf)

*Der er den 13. marts 2019 foretaget en enkelt ændring på s. 42-43, hvor SOSU-skolerne er udeladt af analysen af variation i betydningen af SPS for overgang til skolepraktik

Faktaarket med rapportens hovedkonklusioner (pdf)

Rapportens metodebilag (pdf)

Sidst opdateret: 24. april 2019