Hop til indhold

Anbefalinger fra eud/eux-elevpanelet

Panelet havde til opgave at øge kendskabet til erhvervsuddannelsernes mange muligheder. De har sammen drøftet ideer, forslag og input ud fra fire overordnede områder:

  • Sammenhængen mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne og overgang til eud/eux
  • Hvordan styrker vi kendskabet til eud og eux?
  • Attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer på erhvervsskolerne
  • Bedre sammenhæng mellem skole og praktik

Læs idekataloget fra eud/eux-elevpanelet (pdf)

Sidst opdateret: 24. april 2019