Hop til indhold

Kortlægning af skoledagens længde 2018

Denne undersøgelse kortlægger for fjerde år i træk, hvor stor en anden af klasserne på landets folkeskoler, der har lange skoledage i uge 35. Resultaterne er baseret på oplysninger fra i alt 901 folkeskoler, svarende til 85 procent af alle landets folkeskoler. 

Overordnet finder undersøgelsen, at:

  • Der er et lille fald i andelen af skoler, som har skemalagte timer efter kl. 14 i indskolingen, efter kl. 14.30 på mellemtrinnet og efter kl. 15 i udskolingen, sammenlignet med 2017. Det estimeres, at cirka 241.000 elever er omfattet af lange skoledage i 2018.
  • 48 procent af skolerne, 5 procentpoint flere end 2017, benytter § 16 til at afkorte skoledagens længde på et eller flere klassetrin. Det estimeres, at 136.00 elever i 2018 er omfattet af §16 b.

Kortlægning af skoledagens længde (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020