Hop til indhold

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2017/2018

Ministeriet skal årligt udarbejde en statusredegørelse, som beskriver status i forhold til folkeskolereformens resultatmål. Statusredegørelsen sammenfatter den eksisterende viden fra følgeforskningen og giver dermed et kondenseret overblik over, hvordan det i 2018 går med implementeringen af folkeskolereformens centrale elementer.

Følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen har til formål at dokumentere implementeringen og effekten af folkeskolereformens væsentligste initiativer og indsatsområder. Programmet er igangsat i forbindelse med folkeskolereformen og løber til 2020, hvor de sidste rapporter offentliggøres. 

Hent publikation (pdf)

Sidst opdateret: 2. juni 2020