Hop til indhold

Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år

Rapporten er udarbejdet af VIVE og indgår i Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til folkeskolereformen. Hovedformålet med rapporten er at belyse elevernes syn på og ageren i folkeskolen i foråret 2018, dvs. knap 4 år efter reformens ikrafttræden.

Hent publikation (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020