Hop til indhold

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 3. delrapport

Denne rapport er tredje delrapport i følgeforskningsprogrammet om gymnasiereformen, som løber frem til 2021. Rapporten indeholder første analyse af gymnasiernes arbejde med at implementere gymnasiereformen fra 2016.

Følgeforskningen sætter hvert år frem mod 2021 fokus på et særligt tema. Temaet i dette års rapport er de første erfaringer med det nye grundforløb på de treårige gymnasiale uddannelser. Herudover gøres status på reformens øvrige hovedinitiativer samt skolernes arbejde med implementeringen heraf.

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 3. delrapport (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020