Hop til indhold
Rapportens forside med titel.

Skolernes anvendelse af § 16 b

Undersøgelsen viser, 82 procent af landets kommuner har mindst én skole, der bruger paragraf 16 b til at gøre elevernes skoledag kortere. Undersøgelse er foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

Med paragraffen kan skoler lokalt konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i indskolingen og i helt særlige tilfælde på mellemtrinnet og i udskolingen. Og tilfredsheden med at bruge paragraffen er stor både blandt skoleledelser, lærere og forældre.

Den 17. januar 2019 er nyheden opdateret med en revideret version af rapporten, da Epinion, der har udarbejdet rapporten, har opdaget fejl i afsnit 2.5.

Skolernes anvendelse af § 16 b - revideret januar 2019 (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020