Hop til indhold
Udspillets forside med titel. To skolebørn i klase

Udspil: 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen'

Med udspillet ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen” ønsker regeringen at give mere frihed til skolerne, så de kan hæve fagligheden og planlægge en bedre skoledag for eleverne.

Regeringen vil blandt andet ændre på skoledagen, så eleverne skal have flere fagtimer og mindre understøttende undervisning, så skolerne får bedre mulighed for at fokusere på den faglige indsats og realisere ambitionerne i folkeskolereformen.

”Det er i folkeskolen, at fundamentet lægges til de kommende generationers viden og dannelse. Regeringen ønsker at give plads til at prioritere elevernes faglighed gennem flere fagtimer i særligt naturfagene,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020