Hop til indhold
Rapportens forside med titel

Kortlægning styrket søgning og gennemførelse af EUD

Rapporten præsenterer en kortlægning af den eksisterende viden om indsatser, der har betydning for realiseringen af målsætningerne i EUD-reformen om øget søgning og overgange til erhvervsuddannelserne samt fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

Formålet med kortlægningen er at udarbejde en opdateret syntese af eksisterende og bedst tilgængelig viden om, hvilke virkningsfulde indsatser der kan bidrage til at øge søgning og tilgang til samt gennemførelsen på erhvervsuddannelserne.

Kortlægning styrket søgning og gennemførelse af EUD (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020