Hop til indhold
Rapportens forside med titel

Internationale erfaringer med søgning og gennemførelse af EUD

Det konkrete formål med nærværende analyse er at undersøge udvalgte karakteristika, tiltag og indhold i erhvervsuddannelser internationalt, som potentielt kan inspirere i forhold til at nå målene om søgning og gennemførelse i dansk kontekst. 

Analysen tager udgangspunkt i fire lande, Schweiz, Tyskland, Holland og Finland, og beskriver landenes erhvervsuddannelsessystemer.

Rapport Internationale erfaringer med søgning og gennemførelse af EUD (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020