Hop til indhold
Rapportens forside med titel

Indsatser til at øge søgning til og gennemførsel af EUD - Ledelsesresume

Der er et udbredt politisk ønske om, at der skal være flere faglærte i Danmark, men tilsvarende er der en stigende bekymring for den lave aktivitet på erhvervsuddannelserne.

Analysen kortlægger kommunernes og erhvervsskolernes praksis, indsatser og rammevilkår, herunder økonomiske incitamenter, i forhold til søgning, tilgang og gennemførsel på erhvervsuddannelserne (EUD).

Analysens formål er at identificere mulige løftestænger, indsatser og best practice-tiltag, der kan øge søgning, tilgang og gennemførelsen på EUD.

Indsatser til at øge søgning til og gennemførsel af EUD (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020