Hop til indhold
Rapportens forside med titel

Gymnasiereformens følgeforskningsprogram 2. delrapport

I denne rapport præsenterer Rambøll Management Consulting (Rambøll) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne fra den første kvalitative del af følgeforskningsprogrammet om gymnasiereformen. Rapporten bygger på casebesøg på otte gymnasieskoler gennemført i starten af september 2017.

Undersøgelsen viser, at mange af de overordnede intentioner med reformen ligger i forlængelse af skolernes egne pædagogiske fokusområder og tiltag. Skolerne ser generelt et potentiale i reformen, da de herigennem kan arbejde videre med nogle af de temaer, der optager dem. 

Gymnasiereformens følgeforskningsprogram 2. delrapport (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020