Hop til indhold
Rapportens forside med titel

Gymnasiereformens følgeforskningsprogram 1. delrapport

I denne rapport præsenterer Rambøll Management Consulting (Rambøll) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af baselinemålingen for følgeforskningsprogrammet om gymnasiereformen. Baselinemålingen er gennemført i maj-juni 2017 og afdækker en række forhold med relevans for gymnasiereformens implementering og mål forud for reformens ikrafttrædelse i august 2017.

Rapportens resultater indgår som sammenligningsgrundlag i de efterfølgende analyser, der udarbejdes som led i det samlede følgeforskningsprogram.

Gymnasiereformens følgeforskningsprogram 1. delrapport (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020