Hop til indhold
Rapportens forside med titel

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet

Undersøgelsen viser, at sociale medier er en integreret del af børn og unges hverdag og en vigtig del af deres kommunikation med vennerne. Mere end halvdelen af de adspurgte børn og unge bruger kun de sociale medier til at holde kontakt med vennerne og til underholdning, og blot ca. en sjettedel benytter også sociale medier til at dele oplæg, læse nyheder, diskutere interesser og politik.

Det mest intensive forbrug ses blandt de 15-19-årige, som i højere grad end de andre aldersgrupper bruger sociale medier i skoletiden og om natten. 

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020