Hop til indhold
Rapportens forside. Børn spiller bold i en skolegård.

Tilsynsberetning 2017 - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Tilsynsberetningen er en samlet gennemgang af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsaktiviteter i det forudgående år. Tilsynsberetning 2017 har derfor sit helt overvejende hovedfokus på styrelsens tilsynsvaretagelse i 2017, idet tilsynsaktiviteter i 2016 og første halvdel af 2018 dog er omtalt enkelte steder i beretningen, hvor dette har været relevant i sammenhængen.

Tilsynsberetningens formål er at synligøre styrelsens tilsynsarbejde og -resultater og kommunikere disse resultater i en samlet form til hovedinteressenter og institutioner på de forskellige tilsynsområder. 

Tilsynsberetning 2017 - Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020