Hop til indhold

Evaluering af forsøg med fællesprøve i kulturfag

I denne rapport evaluerer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) forsøget med en fællesprøve i kulturfagene: historie, samfundsfag og kristendomskundskab. På baggrund af et kvalitativt datamateriale beskriver rapporten, hvilken betydning forsøget har haft for undervisningen i løbet af skoleåret og i forløbet op til prøven, samt tegner et nuanceret billede af muligheden for at udprøve de enkelte fags kompetencemål til en fællesprøve i kulturfag.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Evaluering af fællesprøve i kulturfag (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020