Hop til indhold
Rapportens forside. Barn løber udenfor.

Afrapportering fra tværministerielt udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

Denne afrapportering udgør det skriftlige oplæg til børne- og socialministeren, undervisningsministeren og sundhedsministeren fra et tværministerielt udvalg og med inddragelse af KL og andre interessenter og eksperter.

Udvalget har på baggrund af arbejdet opstillet følgende pejlemærker, der generelt er vigtige at være opmærksom på i arbejdet med vidensudveksling om børn i overgange, og som kan være understøttende for kommunernes arbejde:

  • Vær skarp på formålet
  • Se på barnet i kontekst
  • Forældresamarbejde er afgørende
  • Indtænk jura og dataetik i alle led
  • Tværfagligt fokus og samarbejde på forvaltnings- og praksisniveau
  • Fokus på sammenhænge og ikke kun overgange

Udvalget har identificeret en række udfordringer, der er forbundet med vidensudveksling i overgange og kommer med en række forslag til inspiration og overvejelse henvendt til det
det statslige, kommunale og institutionelle niveau, der kan understøtte bedre udveksling af nødvendig og relevant viden om børn i overgange.

Afrapportering fra tværministerielt udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020