Hop til indhold
Rapportens forside. Billede af børn med iPads.

Undersøgelse af interne skoler

Interne skoler i dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted har overordnet set til formål at sikre, at børn i den undervisningspligtige alder, herunder børn der er anbragt uden for hjemmet, modtager en undervisning, der lever op til kravene i lovgivningen om undervisningspligtens opfyldelse.

Undersøgelsens overordnede formål er at skabe et grundlag for, at det kan vurderes, om lov nr. 212 af 4. marts 2013 har bidraget til at styrke kvaliteten af undervisningen på de interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Endvidere skal undersøgelsen bidrage til et bedre vidensgrundlag for videre arbejde og udvikling af interne skoler.

Undersøgelsen er er baseret på datakilder og analyser, der er gennemført i perioden fra oktober 2017 til februar 2018. Overordnet set bidrager rapporten med en analyse af de interne skolers praksis i forhold til time- og læseplaner samt undervisningstid. Derudover bidrager rapporten med viden om kommunernes anvendelse af overenskomster om undervisningen med de interne skoler samt deres tilsyn med undervisningen på de interne skoler. 

Undersøgelse af interne skoler (pdf)

Sidst opdateret: 31. marts 2020