Hop til indhold
Rapportens forside med titel.

Fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet

Denne rapport undersøger med udgangspunkt i tre delanalyser fleksibiliteten i det danske ungdomsuddannelsessystem. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført undersøgelsen for Rådet for Ungdomsuddannelser, der har igangsat undersøgelsen på baggrund af et ønske om mere viden om den formelle, oplevede og praktiserede fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet.

Med fleksibilitet menes i denne sammenhæng mulighederne for skift mellem forskellige ungdomsuddannelser og mulighederne for videreuddannelse efter gennemført ungdomsuddannelse. Formålet med undersøgelsen er at afdække, om de opfattelser, der hersker blandt de unge og deres forældre om fleksibiliteten i systemet, herunder de muligheder, som forskellige ungdomsuddannelser åbner i relation til videreuddannelse, er retvisende – særligt i relation til opfattelsen af erhvervsuddannelserne. I forlængelse heraf belyser undersøgelsen, hvilken betydning den oplevede fleksibilitet har for de unges valg af ungdomsuddannelse.

Fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020