Hop til indhold
Rapportens forside med EVA's logo og rapportens titel

Statusrapport: Lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne

Den lokale undervisningsplan skal vise, hvordan den enkelte skole har valgt at omsætte de rammer, der gælder for uddannelserne til konkret undervisning. Planen er den enkelte skoles dokumentation for den planlagte undervisning, og i den beskriver skolen, hvordan indholdet i undervisningen og fagene er planlagt på skolen.

Rapporten viser, at undervisningsplanerne på erhvervsuddannelserne efterlader et stort arbejde til de enkelte skoler, og alligevel fungerer undervisningsplanerne dårligt for elever og lærere, der er målgruppen. 

Statusrapport: Lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020