Hop til indhold
Rapportens forside med VIVE's logo og EVA's logo

Kortlægning og analyse af karaktergivningen

I 2006 blev 7-trins-skalaen indført på de gymnasiale uddannelser, og i løbet af 2007 blev den indført i de øvrige dele af uddannelsessystemet.

Denne rapport har til formål at identificere og belyse mulige problemstillinger vedrørende 7-trins-skalaens udformning og dens anvendelse i grundskolen og på de gymnasiale og de videregående uddannelser. Rapporten peger blandt andet på, at særligt på visse områder på de videregående uddannelser er andelen af 12-taller meget høj, men også på de gymnasiale uddannelser er karaktererne steget

Kortlægning og analyse af karaktergivningen (pdf)

Sidst opdateret: 15. marts 2022