Hop til indhold
Rapportens forside med logoer og rund figur, der illustrerer en brainstormproces.

Analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelser

Deloitte har for Styrelsen for It og Læring analyseret markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne. Formålet er at komme med forslag til indsatsområder, der kan styrke markedet for
og anvendelsen af digitale læremidler.

Analysen er baseret på en kortlægning af nuværende barrierer og drivkræfter forbundet med udbredelse og anvendelse af digitale læremidler. Kortlægningen er baseret på interview med eksisterende og potentielle udbydere af digitale læremidler og uddannelsesinstitutioner og på en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på ungdomsuddannelserne. Herudover er der foretaget en kortlægning af kendetegn ved markedet for digitale læremidler i Danmark og sekundært i Sverige og Norge.

Analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelser (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020