Hop til indhold

I 2016 er der blevet gennemført to undersøgelser om produktionsskoler:

Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produktionsskoleforløb

I denne analyse samler Deloitte en række baggrundsdata om deltagerne på almen voksenuddannelse (avu) og produktionsskoleforløb, der giver et billede af målgruppen på de to undervisningstilbud og også belyser, hvordan institutionerne hjælper denne gruppe unge videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Rapporten er bestilt hos Deloitte af Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU).

Læs rapporten (pdf)

Evaluering af meritgivende kombinationsforløb

Et meritgivende kombinationsforløb (MKF) er et forløb af 2-5 ugers varighed, der typisk indeholder elementer fra både produktionsskolerne og erhvervsskolen, men kan også foregå et gymnasium.

Forløbet skal hjælpe deltagerne med at blive afklaret i deres uddannelsesvalg og vænne sig til miljøet og kravene på en ungdomsuddannelse.

Epinion har lavet en evalueringsrapport af MKF for Undervisningsministeriet.

Som resultat af evalueringen har Epinion også lavet et inspirationskatalog til produktionsskolerne, der giver bud på, hvordan skolerne kan få flere af deres deltagere i kombinationsforløb.

Læs evalueringsrapporten (pdf)

Læs inspirationskataloget (pdf)

Sidst opdateret: 19. februar 2020