Undervisningen på en produktionsskole skal styrke de unges personlige udvikling og kompetencer, så de bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller starte i beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Et produktionsskoleforløb skal også bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til at deltage aktivt i et demokratisk samfund, og har desuden fokus på deltagernes personlige og sociale udvikling.

Værkstedsundervisning med produktion

Produktionsskolernes pædagogik tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning i skolernes forskellige værksteder, hvor der foregår reel produktion og afsætning. Værkstedsundervisningen bliver kombineret med teoretisk undervisning.

Fagligheden på værkstedet bruges som et pædagogisk redskab til at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer og er med til at styrke deltagernes evner til at indgå i forskellige forpligtende fællesskaber.

På en produktionsskole kan unge, der har haft svært ved at klare sig i det almindelige skolesystem, få mulighed for at møde en helt anden tilgang til læring og herigennem både få mod på mere uddannelse eller beskæftigelse og styrke deres sociale og personlige kompetencer.

Individuel tilrettelæggelse

Deltagernes forløb på produktionsskolerne er individuelt tilrettelagt, og derfor er der stor variation i både indhold og varighed for de enkelte deltagere.

Sidst opdateret: 10. januar 2020