Hop til indhold

Undervisningen på en produktionsskole er tilrettelagt som heltidsundervisning med et gennemsnit på 30 timer om ugen.

Hver produktionsskole er indrettet med et antal produktionsværksteder, der skaber de overordnede rammer for undervisningen, og som også giver den enkelte produktionsskole sin helt egen håndværksfaglige profil.

Deltagerne indgår i det daglige praktiske arbejde på værkstedet og får herigennem fagligt kendskab til håndværket og bidrager til skolens produktion og salg.

Teoretisk undervisning

Værkstedsundervisningen kombineres med teoretisk undervisning, hvor der indgår teori inden for det håndværk, der bruges i det pågældende værksted og viden om produktion og arbejdsforhold.

Derudover kan skolerne tilbyde forskellige andre undervisningstilbud i et forløb på en produktionsskole.

Almen undervisning

Op til en tredjedel af et produktionsskoleforløb kan bruges til almen undervisning og uddannelseselementer fra andre uddannelser. Denne undervisning kan foregå på andre uddannelsesinstitutioner.

Det kan for eksempel være almene fag på et voksenuddannelsescenter eller dele af et grundforløb på en erhvervsskole.

I nogle tilfælde kan den almene undervisning også foregå på produktionsskolen og være tilrettelagt, så den gør deltagerne klar til at kunne bestå en optagelsesprøve til en erhvervsuddannelse.

Kombinationsforløb og praktik

Deltagere, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end tre måneder, skal under normale omstændigheder deltage i kombinationsforløb på to-fem uger, der er rettet mod en kompetencegivende uddannelse, typisk en erhvervsuddannelse.

Deltagerne har desuden mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. Der kan indgå fire ugers praktik for hvert påbegyndt halvår i et produktionsskoleforløb.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Individuel vejledning er en vigtig del af et produktionsskoleforløb. Her får deltagerne både formel uddannelses- og erhvervsvejledning samt daglig vejledning og rådgivning. Desuden er der fastlagt vejledningssamtaler undervejs gennem forløbet, hvor der løbende evalueres på deltagerens udvikling og personlige mål.

Individuelle forløbsplaner

Når en deltager bliver optaget på en produktionsskole, udarbejdes der en skriftlig plan for deltagerens forløb på skolen. Planen indeholder oplysninger om planlagte aktiviteter og undervisning og fastsætter mål for de faglige, personlige og sociale kompetencer, deltageren skal arbejde hen mod i sit produktionsskoleforløb.

Forløbsplanen skal revideres undervejs og danner grundlaget for de løbende vejledningssamtaler.

Varighed

Deltagerne kan normalt højst deltage i ét års produktionsskoleophold. I den samlede beregning indgår både aktuelle og tidligere forløb på samme eller andre produktionsskoler.

En skole kan dog i særlige tilfælde forlænge en deltagers ophold ud over et år. Forlængelsen må dog højst udgøre en kvote på 10 procent af skolens samlede antal årselever i det forudgående år, og forlængelsen gives kun efter en individuel vurdering.

Dokumentation for deltagelse

Undervisningen på en produktionsskole er ikke formelt kompetencegivende, men deltagerne modtager et kompetencebevis efter, at opholdet på produktionsskolen er afsluttet.

Kompetencebeviset dokumenterer varigheden og indholdet af det forløb, som deltageren har deltaget i; herunder de faglige kompetencer, som deltageren har opnået.

Sidst opdateret: 19. februar 2020