Hop til indhold

Det er kommunerne, der gennem godkendelse af en ny produktionsskoles vedtægter bestemmer, at der skal oprettes en ny produktionsskole. Det er også kommunerne, der tilsvarende bestemmer, om en produktionsskole skal nedlægges.

Kommunerne godkender også produktionsskolernes lokaler og yder et årligt grundtilskud til skolerne. Det årlige grundtilskud kan ydes af en enkelt kommune eller flere kommuner i fællesskab.

Kommunens godkendelse af skolens vedtægt og skolens modtagelse af grundtilskud er forudsætningerne for, at en produktionsskole kan modtage statstilskud til drift og bygninger. Statstilskuddet er reguleret i de årlige finanslove og udbetales på baggrund af årselevsberegninger.

Ministeriet fører tilsyn med produktionsskolerne.

Ledelse og bestyrelse

Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af skolens bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift over for Børne- og Undervisningsministeriet. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse.

Skolens leder varetager den daglige administration og ledelse af skolen og har det pædagogiske ansvar.

Læs mere om bestyrelse og ledelse

Sidst opdateret: 19. februar 2020