Hop til indhold

Hvis du ønsker et tilbud om ordblindeundervisning for voksne, skal du henvende dig til det voksenuddannelsescenter (VUC), der ligger i det område, hvor du gerne vil deltage i undervisningen. Her kan du få oplysninger om, hvor undervisningen tilbydes.

Se oversigt over hvem der afholder undervisningen (ug.dk).

Samtale og test

Når du henvender dig til et uddannelsessted, der afholder ordblindeundervisning for voksne, kommer du til en samtale og en test, der viser, om ordblindeundervisning er det rette tilbud.

Viser testen, at du har behov for ordblindeundervisning, foretages der yderligere test, der skal vise hvilken undervisning, du skal tilbydes. På baggrund af de yderligere test opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold, som drøftes med dig, inden undervisningen starter.

Viser testen, at ordblindeundervisning ikke er det rette tilbud, vejledes om hvilke tilbud, der er mere relevante. Det kan for eksempel dreje sig om specialundervisning for voksne, forberedende voksenundervisning (FVU) undervisning på en sprogskole eller andre relevante tilbud.

VUC og andre udbydere

Alle voksenuddannelsescentre udbyder ordblindeundervisning for voksne.

Derudover udbydes undervisningen af institutioner med overenskomst med VUC. Det er typisk oplysningsforbund og private initiativtagere, men også en lang række andre uddannelsesinstitutioner kan udbyde undervisningen. Undervisningen afholdes typisk på uddannelsesstedet, men kan også afholdes andre steder, for eksempel på virksomheder, i foreninger og i faglige organisationer.

Frit valg af udbyder

Du behøver ikke gå til undervisning i den kommune, hvor du bor men kan vælge at henvende dig til den udbyder af undervisningen, som passer dig bedst.

Ansvar

Voksenuddannelsescentrene har ansvaret for, at ordblindeundervisningen udbydes, så alle, der opfylder betingelserne, kan modtage undervisningen inden for en rimelig afstand.

Hvert voksenuddannelsescenter har ansvaret for udbuddet inden for et bestemt geografisk område.

Driftsoverenskomster

Ved indgåelse af driftsoverenskomster på området for ordblindeundervisning for voksne, skal følgende dokumenter bruges:
Sidst opdateret: 26. juli 2023