Hop til indhold

Fortrolighed

Departementets whistleblowerenhed er forankret i Minister- og Ledelsessekretariatet, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Whistleblowerenheden må kun videregive oplysninger om din identitet til andre end whistleblowerenheden, hvis du giver dit samtykke til det. Whistleblowerenheden må dog uden dit samtykke videregive oplysninger om din identitet til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet) for at imødegå overtrædelser (fx en kriminel handling som ikke er sket endnu) eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar.

Anonymitet

Ønsker du at indberette anonymt, skal du ikke angive dine kontaktoplysninger, når du indberetter via departementets whistleblowersystem. Systemet giver også mulighed for, at den opfølgende dialog sker anonymt.

Du skal være opmærksom på, at departementet ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig selv som led i en indgribende afgørelse, for eksempel over for en af departementets ansatte. Hvis du indberetter anonymt kan det derfor indebære, at din indberetning om ulovligheder mv. må henlægges, uden at det er muligt at komme til bunds i den. Derfor opfordres der til, at du ikke indberetter anonymt, hvis du mener, at der kan være tale om forhold, som bør føre til en sådan indgribende afgørelse.

Vælger du at indberette anonymt, skal du være opmærksom på, at hvis du indberetter i whistleblowersystemet fra en computer, der er på Børne- og Undervisningsministeriets netværk, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://uvm-dep.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Børne- og Undervisningsministeriets netværk.

Når du indberetter oplysninger telefonisk, kan du være anonym, hvis du ringer fra et nummer, der ikke kan spores og undlader at oplyse, hvem du er.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at din identitet eventuelt kan udledes af de oplysninger, du indberetter, selvom du indberetter anonymt.

Indberetning til Datatilsynet

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Børne- og Undervisningsministeriets departement eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af departementets whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerordning.

Du kan frit vælge imellem at indgive indberetning til departementets whistleblowerordning eller til Datatilsynets whistleblowerordning. Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer dog til, at du indberetter til departementets whistleblowerordning, især når overtrædelsen kan imødegås effektivt af Børne- og Undervisningsministeriet, og når der ikke er risiko for repressalier.

Du kan læse mere om Datatilsynets whistleblowerordning på Datatilsynets hjemmeside.

Sidst opdateret: 25. oktober 2022