Hop til indhold

VEU-rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om emner og forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet, herunder uddannelsesområderne  AMU, avu, FVU og OBU.

Rådgivningen dækker følgende områder:

  • grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser
  • behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.
  • kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau
  • individuel kompetencevurdering
  • vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik.

Rådet kan desuden på eget initiativ drøfte og afgive udtalelser om spørgsmål, der efter rådets vurdering har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Fakta

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) blev nedsat den 1. januar 2009. VEU-rådet er nedsat i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Undervisningsministeren udpeger formanden og beskikker medlemmer, suppleanter og tilforordnede efter indstilling fra organisationer m.v.

Beskikkelsen sker for 4 år ad gangen. Den nuværende beskikkelsesperiode udløber den 31. maj 2023.

Rådet består af formanden og 29 medlemmer, suppleanter og tilforordnede.

Børne- og Undervisningsministeriet er sekretariat for VEU-rådet.

VEU-rådet har vedtaget en forretningsorden for sit arbejde (pdf).

VEU-rådet har nedsat et forretningsudvalg bestående af formanden samt 1 medlem fra DA og 1 medlem fra LO. VEU-rådet har vedtaget en forretningsorden for forretningsudvalgets arbejde (pdf).

Sidst opdateret: 24. april 2024