Sammensætning af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) (1. juni 2019 – 31. maj 2023)

Formand (udpeget af ministeren)

Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk

Forretningsudvalg

Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk

Chefkonsulent Rasmus Enemark, DA, rae@da.dk

Konsulent Thomas Felland, FH, tfe@fho.dk

Sekretariat

Børne- og Undervisningsministeriet ved fuldmægtig Henrik Saxtorph, hesax1@uvm.dk

Medlemmer, suppleanter og tilforordnede

Medlemsliste (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020