Hop til indhold

Sammensætning af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) (1. juni 2019 – 31. maj 2023)

Formand (udpeget af ministeren)

Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk

Forretningsudvalg

Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk 

Konsulent Thomas Felland, FH, tfe@fho.dk

Sekretariat

Børne- og Undervisningsministeriet ved fuldmægtig Henrik Saxtorph,
veu-raadet@uvm.dk

Medlemmer, suppleanter og tilforordnede

Medlemsliste under udarbejdelse.

Sidst opdateret: 18. juni 2020