Sammensætning af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) (1. juni 2015 – 31. maj 2019)

Formand (udpeget af ministeren)

Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk

Medlemmer, suppleanter og tilforordnede

E-mailadresser

Medlemmer, LO

LO-sekretær Ejner K. Holst, LO

ekh@lo.dk

Forbundssekretær Per Påskesen, Dansk Metal

0000pps@danskmetal.dk

Faglig sekretær Martin Grønbæk Jensen, HK

44mgj@hk.dk

Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-forbund

bys@def.dk

Konsulent Thomas Felland, LO

tfe@lo.dk

Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F

pia.andersen@3f.dk

Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA

chne@foa.dk

Suppleanter, LO

Uddannelsessekretær Pia Antonsen, NNF

pia.antonsen@nnf.dk

Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F

claus.eskesen@3f.dk

Medlemmer, DA

Chefkonsulent Rasmus Enemark, DA

rae@da.dk

Erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen, DI

lofb@di.dk

Chefkonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri

jkr@danskbyggeri.dk

Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ

tvo@tekniq.dk

Chefkonsulent Louise Holm Sommer, Dansk Erhverv

lhs@danskerhverv.dk

Uddannelseschef Thomas Christensen, Lederne

tch@lederne.dk

Suppleanter, DA

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, DA

jab@da.dk

Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI

nhhj@di.dk

Medlem, FTF

Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF

mama@ftf.dk

Suppleant, FTF

Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost- og Ernæringsforbundet

gkt@kost.dk

Medlemmer, de offentlige arbejdsgivere (KL, FM, Danske Regioner)

Specialkonsulent Lise Aaen, Moderniseringsstyrelsen

lisaa@modst.dk

Specialkonsulent Kristine Wiberg Plougsgaard, Kommunernes Landsforening

krwp@kl.dk

Suppleant, de offentlige arbejdsgivere

Konsulent Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner

kmr@regioner.dk

Tilforordnede uden stemmeret:

Undervisningsministeriet

Kontorchef Signe Tychsen Philip

signe.tychsen.philip@uvm.dk

Beskæftigelsesministeriet

Specialkonsulent Mia Aistrup, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

mai@star.dk

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Kontorchef Helle Osmer Clausen

hoc@evm.dk

Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene

Direktør Michael Kaas – Andersen, Selandia

mika@secu.dk

Lederforeningen for VUC

Direktør Niels Henriksen, VUC Storstrøm

nhe@vucstor.dk

Uddannelsesforbundet

Formand Hanne Pontoppidan

hpo@uddannelsesforbundet.dk

Handelsskolernes Lærerforening, HL

Formand Christoffer Jørgensen

chrj@hl.dk

DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne

Administrerende direktør John Meinert Jacobsen, AOF Danmark

jmj@aof-danmark.dk

Sidst opdateret: 27. april 2017