Hop til indhold

Læs VEU-rådets høringssvar og udtalelser i 2016.

Marts

160928 Brev fra VEU-rådet om AMU myndighedscertifikater

160928 VEU-rådets anbefaling af permanentgørelse af FVU for tosprogede

160928 VEU-rådets høringssvar over bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer

April

160928 Brev fra Ellen Trane Nørby om AMU myndighedscertifikater

160928 Brev fra Ellen Trane Nørby svar til VEU-rådet om permanentgørelse af forsøg med FVU for tosprogede

160928 VEU-rådets bemærkninger til endelig positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

160928 VEU-rådets høringssvar til EU-samarbejde 2015-2020

160928 VEU-rådets høringssvar om udkast til ændring af AMU-bekendtgørelsen

Maj

160928 VEU-rådets høringssvar 25. maj 2016

Juni

160928 VEU-rådets høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v

September

21. september 2016. VEU-rådets høringssvar over lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (FVU-tilbud for tosprogede) (pdf)

November

2. november 2016. VEU-rådets høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen – og efteruddannelse (pdf)

10. november 2016. VEU-rådets høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (OBU) (pdf)

14. november 2016. VEU-rådets høringssvar over udkast til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets område – om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) (pdf)

23. november 2016. VEU-rådets høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen – og efteruddannelse (befordringstilskud ved kompetencevurdering forud for euv) (pdf)

30. november 2016. VEU-rådets bemærkninger til notat om VEU-centrenes kontrakter for 2017 (pdf)

December

8. december 2016. VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse (pdf)

15. december 2016. VEU-rådets høringssvar over udkast til ændringsbekendtgørelse vedr. FVU for tosprogede mm. (pdf)

21. december 2016. VEU-rådets bemærkninger til den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for 2017 (pdf)

Sidst opdateret: 21. marts 2023