Hop til indhold

Læs VEU-rådets høringssvar og udtalelser i 2013.

Januar

28. januar 2013. VEU-rådets høringssvar over forslag til ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.) (pdf)

31. januar 2013. VEU-rådets høringssvar over lovforslag om ændring af de gymnasiale uddannelseslove. (pdf)

Maj

16. maj 2013. Brev fra VEU-rådet til børne- og undervisningsministeren om det påtænkte serviceeftersyn samt om barrierer for brug af AMU-systemet (pdf)

Børne- og undervisningsministerens svar på VEU-rådets brev af 16. maj 2013 (pdf)

30. maj 2013. VEU-rådets høringssvar over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen -og efteruddannelse (pdf)

Juni

11. juni 2013. VEU-rådets høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser (pdf)

September

11. september 2013. Brev fra VEU-rådet til undervisningsministeren om FFL 14

Oktober

3. oktober 2013. VEU-rådets høringssvar til Undervisningsministeriet om ansøgning fra HAKL om en FKB 2268

3. oktober 2013. VEU-rådets høringssvar til Undervisningsministeriet om ansøgning fra EPOS om en FKB 2274

November

19. november 2013. VEU-rådets høringssvar om evaluering af dansk kvalifikationsramme for livslang læring

December 2013

3. december 2013. VEU-rådets høringssvar til Undervisningsministeriet om udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. i fængsler og arresthuse

Sidst opdateret: 21. marts 2023