Hop til indhold

Årsberetning fra RUU – Rådet for Ungdomsuddannelser 2016

Formandskabets årsberetning 2016
Reformer og forandringer præger ungdomsuddannelserne i disse år. At fastholde overblikket og sætte en sammenhængende kurs er derfor en udfordring. Rådet for Ungdomsuddannelser er sat i verden for at bidrage til dette gennem viden og udblik.

Rådets fokus i 2016 har særligt drejet sig om spørgsmålet "Hvad skal der til for at de unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse, får en uddannelse?" Her har rådet bl.a. undersøgt, hvordan de forberedende tilbud kan fungere som trædesten for de unge på deres vej mod uddannelse. Det har derudover været vigtigt for rådet at indhente viden og inspiration fra andre europæiske lande, for på den måde at skærpe blikket for ungdomsuddannelserne som et sammenhængende system.

Rådets fokus i 2017 vil, på baggrund af arbejdet med de forberedende tilbud og med det internationale perspektiv, for det første være at undersøge fleksibilitet og sammenhænge i uddannelsessystemet. For det andet vil rådet undersøge forskellige læringskulturer, for på den måde at komme et spadestik dybere i forhold til, hvad god pædagogisk praksis er, og hvad der kendetegner en læringskultur, der støtter op om elevens faglige udvikling”.

RUU's årsberetning 2016 (pdf)


Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (retsinformation.dk).

Rådets opgaver

RUU har til opgave at rådgive ministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet blandt andet om:

  • faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger
  • sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål
  • evaluering og kvalitetsudvikling
  • elevernes trivsel
  • at alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan
  • den samlet set bedst mulige mindskelse i ungdomsuddannelserne af betydningen af social baggrund i forhold til fagligt resultat
  • institutionelle udviklingstendenser, herunder virkningen af fusions- og campusdannelser
  • overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Rådet for Ungdomsuddannelser kan iværksætte forskning og inddrage forskningsresultater i sin rådgivning.

Rådets formandskab og medlemmer

Rådet ledes af et formandskab bestående af:

Derudover består rådet af 17 medlemmer, indstillet af organisationer med interesse i ungdomsuddannelsesområdet samt tre tilforordnede.

Se rådets sammensætning (pdf).

RUU-konference

Myter og realiteter i ungdomsuddannelserne – hvad kan vi gøre bedre?
Og hvad kan vi lære af verden omkring os?


Rådet for Ungdomsuddannelser afholdt den 13. december 2016 en konference, hvor alle med interesse i ungdomsuddannelserne og de forberedende uddannelser i Danmark drøftede de nyeste undersøgelser inden for området og hvor uddannelserne og særligt de forberedende tilbud er på vej hen.

Herunder finder du materialer fra dagen.

Præsentation på konferencen - Rambøll (pdf)

Præsentation på konferencen - Deloitte (pdf)

Præsentation på konferencen - Epinion (pdf)

For nærmere oplysninger og program se indbydelsen her (pdf).

Sidst opdateret: 10. januar 2020