Hop til indhold

Minister

Mattias Tesfaye

Departementet

 • Departementschef: Jakob Jensen

Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler

 • Afdelingschef: Trine Elmelund Christensen 

Center for Grundskoler

 • Kontorchef: Anna Sofie Weigaard Jørgensen
 • Kontorchef: Christine Lindrum Iversen
 • Kontorchef: Christian Korsbæk 

Kontor for Dagtilbud

 • Kontorchef: Mette Arnsfelt McPhail

Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

 • Afdelingschef: Marie Juel Bech Nielsen

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser

 • Kontorchef: Birte Iversen
 • Kontorchef: Katrine Tarp
 • Kontorchef: Karina Beg Poulsen

Internationalt Sekretariat

 • Sekretariatschef: Morten Holm-Hemmingsen

Afdeling for Analyse og Rådgivning

 • Afdelingschef: Søren Hasselpflug

Juridisk kontor

 • Kontorchef: Ole Hvilsom Larsen 

Center for Analyse

 • Kontorchef: Morten Visby Krægpøth
 • Kontorchef: Lars Eriksen Videbæk

Center for Kommunikation og Presse

 • Pressechef: Morten Mærsk
 • Kommunikationschef: Nynne Bisbjerg Himmelstrup

Økonomi- og Koncernafdelingen

 • Afdelingschef: Kasper Warrer

Koncernøkonomi

 • Kontorchef: Merete Kroager Eeg
 • Kontorchef: Toke Lago von Kappelgaard 

Center for Økonomisk Politik og Styring

 • Kontorchef: Louise Stibolt Westh
 • Kontorchef: Sigrid Lundetoft Clausen

Kontor for HR og Organisationsudvikling

 • Kontorchef: Eline Ribergaard Blak

Personaleadministration

 • Teamleder: Heidi Bak

Minister- og Ledelsessekretariatet

 • Kontorchef: Anne Terese Rindsig Laursen

Ministeriets energieffektivitetsplan

Det følger af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, at energieffektiviseringsplanen skal offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Læs energieffektivitetsplanen for Børne- og Undervisningsministeriet (www.sparenergi.dk).

Sidst opdateret: 24. juni 2024